equalizer.gif (240Ã?320)
      
Kullanıcı:    Parola:    Üye Ol   Şifremi Unuttum  
 
 
 
 

ZİYA GÖKALP ( 1876)- (1924)


23 Mart 1876 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. Asıl adı Mehmet Ziya. Babası yerel bir gazetede çalışıyordu. Eğitimine Diyarbakır’da başladı. Amcasından geleneksel İslam ilimlerini öğrendi. 1895 yılında İstanbul’a gitti. Baytar Mektebine kaydını yaptırdı. Buradaki öğretimi sırasında İbrahim Temo ve İshak Sukuti ile tanıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı. Muhalif eylemleri nedeniyle 1898 yılında tutuklandı. Bir yıl cezaevinde kaldı. 1900 yılında serbest bırakıldıktan sonra Diyarbakır’a sürgüne gönderildi. 1908 yılına kadar Diyarbakırda küçük memuriyetler yaptı. II.Meşrutiyetten sonra İttihat ve Terakkinin Diyarbakır şubesini kurdu ve temsilcisi oldu. Peyman gazetesini çıkardı. 1909 yılında Selanikte toplanan İttihat Terakki Kongresine Diyarbakır delegesi olarak katıldı. Bir yıl sonra, örgütün Selanik’teki merkez yönetim kuruluna üye seçildi. 1910 yılında kurulmasında öncülük yaptığı İttihat Terakki İdadisinde sosyoloji dersleri verdi. Bir yandan da Genç Kalemler dergisini çıkardı. 1912 yılında Ergani Madenden Meclis-i Mebusana seçildi, İstanbula taşındı. Türk Ocağının kurucuları arasında yer aldı. Derneğin yayın organı Türk Yurdu başta olmak üzere Halka Doğru, İslam Mecmuası, Milli Tetebbular Mecmuası, İktisadiyat Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası ve Yeni Mecmuada yazılar yazdı. Darülfünun-u Osmanide (İstanbul Üniversitesi) sosyoloji dersleri verdi. Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin yenilmesinden sonra, bütün görevlerinden alındı. 1919 yılında İngilizler tarafından Malta Adasına sürgüne gönderildi. 2 yıllık sürgün döneminden sonra Diyarbakıra gitti, Küçük Mecmuayı çıkardı. 1923 yılında Ankaraya gitti. Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Heyeti Başkanlığına atandı. Aynı yıl İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisine Diyarbakır milletvekili olarak girdi. 25 Ekim 1924 tarihinde İstanbul’da vefat etti. ESERLERİ: Kızıl Elma (1914) Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak (1918) Yeni Hayat (1918) Altın Işık (1923) Türk Töresi (1923) Doğru Yol (1923) Türkçülüğün Esasları (1923) Türk Medeniyet Tarihi (1926, ölümünden sonra)